Umowy na granty podpisane – Wzgórza Dalkowskie

Umowy na granty podpisane

15 lutego 2019r. nastał niezwykły dzień. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie – Prezes Tadeusz Walkowiak podpisał  umowy
z Grantobiorcami na realizację grantów.

Podpisano 13 umów.

Z naboru 1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej podpisano 4 umowy. Wśród szczęśliwych Grantobiorców znalazły się 3 Stowarzyszenia oraz 1 JST.

 • Stowarzyszenie „Siecieborzyce-Aktywni Razem”        Wesoła Maciejka prowadzić będzie działania mające na celu utworzenie miejsca rekreacyjno-integracyjnego w Długiem poprzez budowę wiaty rekreacyjno – integracyjnej,
 • Stowarzyszenie „Pomagamy Razem” tworzy  siłownię plenerową w miejscowości Strogoborzyce
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Studzieńcu realizuje miejsce rekreacji i integracji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców Studzieńca poprzez budowę ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej
 • Gmina Szprotawa realizuje zadanie poprzez budowę strefy rekreacyjno-sportowej, przy ul. Orzeszkowej w Szprotawie.

W naborze nr 2 na Zachowanie dziedzictwa lokalnego podpisano 2 umowy. Grantobiorcami są  fundacje.

 • Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” realizować będzie zadanie pn. Edukacyjna zagroda w Mycielinie oraz
 • Fundacja na Rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi stworzy ścieżki edukacyjno- przyrodniczą „Arboretum różaneczników i azalii w zabytkowym parku w Dalkowie”

Dzięki naborowi nr 3 ukierunkowanego na Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych już wkrótce na naszym terenie będzie można skorzystać
z wielu atrakcyjnych imprez i warsztatów w 2019 roku. Podpisano 7 umów z Grantobiorcami.

 • Gmina Brzeźnica –przeprowadzi 50 – lecie zespołu Watra opowiadając bukowińską historię
 • Dom Kultury Jowisz Gaworzyce – przeprowadzi obóz dla dzieci i młodzieży Uwolnić Ducha Dalkowskich Wzgórz
 • Stowarzyszenie Radwanicki Klub Seniora OPTYMIŚCI – Jakubowo na Ludowo przeprowadzi 20 – lecie zespołu Swojacy.
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Nowego Miasteczka – poprowadzi warsztaty, spotkania i prelekcje historyczno – kulturalne pn. SPACER PO HISTORII jak również zorganizuje wyjazd studyjny szlakami byłych kopalń. Pamiątkowe zdjęcia i historia regionu zostanie umieszczona w trwałych tablicach historyczno – pamiątkowych.
 • Stowarzyszenie Europejskie Centrum Rozwoju Lokalnego –zorganizuje Festiwal zdrowia – „Bliżej natury – poczuj klimat Wzgórz Dalkowskich”
 • Stowarzyszenie „Siecieborzyce-Aktywni Razem” wykona Dzień Aktywnej Rodziny – „Bądźmy Razem”
 • Stowarzyszenie „Borowik” na Rzecz Pomocy Publicznej Szkole Podstawowej w Borowie Wielkim zorganizuje Festiwal Pieroga.

Zapowiada się wiele ciekawych wydarzeń! Naszym Grantobiorcom życzymy powodzenia w realizacji projektów.