Kryteria i procedury wyboru operacji – Wzgórza Dalkowskie
Informacja nr 1/2024/OW o planowanej realizacji operacji własnej:

Procedury wyboru operacji:

wersja archiwalna

 


 Kryteria Wyboru Operacji dla celów szczegółowych 1 i 2 (NGO i JST)
Kryteria Wyboru Operacji dla celu szczegółowego 3
  • Podejmowanie działalności gospodarczej
  • Rozwijanie działalności gospodarczej

Kryteria Wyboru Projektów Grantowych

Wersja archiwalna


 Procedura zmiany Kryteriów:

wersja obowiązująca

wersje archiwalne