Wzory wniosków – archiwum – Wzgórza Dalkowskie

Regulamin naboru projektów indywidualnych [Pobierz]


 

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne)

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

Materiały

2) Biznesplan (wersja 5z)

Materiały

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 4z

Materiały

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)

Materiały

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

Materiały

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

Materiały

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Materiały

8) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

Materiały


II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie)

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

Materiały

2) Biznesplan (wersja 5z)

Materiały

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

Materiały

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

Materiały

5) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Materiały

 


III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

Regulamin naboru projektu grantowego PROW 2014 – 2020 [ZOBACZ] – obowiązujący od 22.12.2021r.
WERSJE ARCHIWALNE

 

Poprzednie wersje dokumentów znajdują się w Dokumentach archiwalnych ARiMR [PRZEJDŹ]