Ogłoszenia o naborach – Wzgórza Dalkowskie

Ogłoszenie nr 1/2017 – Podejmowanie działalności gospodarczej


Ogłoszenie nr 2/2017 – Rozwój działalności gospodarczej


Ogłoszenie nr 3/2017 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego, budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych


Ogłoszenie nr 4/2017 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego, budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych


Ogłoszenie nr 5/2017 Wspieranie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych


Ogłoszenie nr 6/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej


Ogłoszenie nr 7/2019 – Przebudowa i wyposażenie Centrów Aktywności dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi


Ogłoszenie nr 8/2019 – Miejsca spotkań, rekreacji i integracji


Ogłoszenie nr 9/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej


Ogłoszenie nr 10/2019 – Rozwijanie działalności gospodarczej


Nabór nr 11/2021 – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej


Nabór nr 12/2021 – Przebudowa i wyposażenie centrów aktywności dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi


Nabór nr 13/2021 – Miejsce spotkań, rekreacji i integracji dla mieszkańców i grup defaworyzowanych


Nabór nr 14/2021 – Miejsca i ścieżki do edukacji przyrodniczej, historycznej, regionalnej i prezentacji dziedzictwa Wzgórz Dalkowskich


Nabór nr 15/2022 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej,
lub kulturalnej poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej


Nabór nr 16/2022 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej,
lub kulturalnej poprzez przebudowę i wyposażenie Centrów Aktywności dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi


Nabór nr 17/2022 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej,
lub kulturalnej poprzez miejsca spotkań, rekreacji i integracji dla mieszkańców i grup defaworyzowanych


Nabór nr 18/2022 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez miejsca i ścieżki do edukacji przyrodniczej, historycznej, regionalnej i prezentacji dziedzictwa Wzgórz Dalkowskich


Nabór nr 19/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej

 

Projekty o powierzenie grantu


Ogłoszenie o naborze na operacje w ramach projektów grantowych nr 1/2018/G


Ogłoszenie o naborze na operacje w ramach projektów grantowych nr 2/2018/G


Ogłoszenie o naborze na operacje w ramach projektów grantowych nr 3/2018/G