Informacje dotyczące projektu – Wzgórza Dalkowskie