Konferencja KIS – Wzgórza Dalkowskie

Konferencja podsumowująca projekt współpracy „Korzenie i Skrzydła”.

W dniu 29 sierpnia 2022 w Lubomierzu odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Korzenie i Skrzydła”. Konferencja rozpoczęła się od zwiedzania Kościoła w Lubomierzu- wprowadzenie do tematyki miejsca w którym powstało Centrum Edukacyjne „Zielarnia Benedyktynek”.

W trakcie wydarzenia została zaprezentowane 4 Centra Edukacyjne, zrealizowanych w ramach projektu KIS, przez Partnerów projektu współpracy:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie

Stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju- T.U.R.

Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie

Na zakończenie przeprowadzono wykład dotyczący zastosowania ziół w kuchni, medycynie i kosmetyce.