Nabory wniosków – Wzgórza Dalkowskie

Wzory wniosków – obowiązujące

Regulamin naboru projektów indywidualnych [Pobierz] Załącznik nr 1 do regulaminu - Karta oceny zgodności operacji z LSR [Pobierz] Załącznik nr 2 do regulaminu - Karta oceny operacji według Kryteriów Wyboru Operacji dla celów szczegółowych 1 i 2 [Pobierz] Załącznik nr 3 do regulaminu - Karta oceny operacji według Kryteriów Wyboru Operacji dla celów szczegółowych 3...

Więcej...

Harmonogram naborów

HARMONOGRAM-NABORÓW-jednolity-12.07.2022 Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR- obowiązujący od 12.07.2022r. [POBIERZ] ---Poprzednie wersje--- Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR- Zarchiwizowano - 26.06.2022r. [POBIERZ] Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR- Zarchiwizowano - 30.05.2022r. [POBIERZ] Harmonogram naboru wniosków o...

Więcej...

Pytania i odpowiedzi

Interpretacje ARiMR dla poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Pismo ARiMR - początkowy moment ponoszenia kosztów Pismo ARiMR - klasyfikacja działalności gospodarczej Pismo ARiMR - wyjaśnienia dla poddziałania 19.2 Pismo ARiMR - wyjaśnienia w zakresie...

Więcej...

Narzędzia pomocnicze

Narzędzia pomocnicze do wypełniania biznesplanu w zakresie tabel finansowych 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, które umożliwi wyliczenia zgodnie z zasadą dla operacji realizowanych w poddziałaniu 19.2 (z wyłączeniem „premii”), w przypadku których jest wymagane przedstawienie biznesplanu dla operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2 Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (wersja 2z)

Więcej...

Kryteria i procedury wyboru operacji

Informacja nr 1/2024/OW o planowanej realizacji operacji własnej: Procedura oceny i kryteria wyboru operacji własnych LGD (więcej…)

Więcej...

Listy wybranych i niewybranych operacji

Nabór 1/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej Lista operacji wybranych do dofinansowania, mieszczących się w limicie środków w ramach naboru 1/2017 Lista operacji wybranych do dofinansowania, nie mieszczących się w limicie środków w ramach naboru 1/2017 Protokół z posiedzenia Rady Projektowej z dnia 16.02.2017r Załącznik nr 1 – Lista obecności Załącznik nr 2 – Rejestr interesów...

Więcej...

Ogłoszenia o naborach

Ogłoszenie nr 1/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej Zobacz ogłoszenie 1/2017 [PDF] Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 1/2017 [PDF] Ogłoszenie nr 2/2017 - Rozwój działalności gospodarczej Zobacz ogłoszenie 2/2017 [PDF] Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 2/2017 [PDF] Ogłoszenie nr 3/2017 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego, budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej,...

Więcej...

Wzory wniosków – archiwum

Regulamin naboru projektów indywidualnych [Pobierz] Załącznik nr 1 do regulaminu - Karta oceny zgodności operacji z LSR [Pobierz] Załącznik nr 2 do regulaminu - Karta oceny operacji według Kryteriów Wyboru Operacji dla celów szczegółowych 1 i 2 [Pobierz] Załącznik nr 3 do regulaminu - Karta oceny operacji według Kryteriów Wyboru Operacji dla celów szczegółowych 3...

Więcej...

Ankieta monitorująca dla beneficjentów

Ankieta monitorująca dla beneficjentów [POBIERZ PDF] ankieta

Więcej...