Listy wybranych i niewybranych operacji – Wzgórza Dalkowskie

Nabór 1/2017Podejmowanie działalności gospodarczej


Nabór 2/2017 – Rozwój działalności gospodarczej


Nabór 3/2017 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego, budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych


Nabór 4/2017 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego, budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych


Nabór 5/2017 – Wspieranie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych


Nabór 6/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej