Nabór wniosków na operacje w ramach projektów grantowych nr 1/2018/G – Wzgórza Dalkowskie

Nabór wniosków na operacje w ramach projektów grantowych nr 1/2018/G

Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w ramach projektów grantowych o zakresie tematycznym:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Pełna treść ogłoszenia i szczegóły naboru dostępne [TUTAJ]