Wyniki ponownej oceny wniosków – Wzgórza Dalkowskie

Wyniki ponownej oceny wniosków

Dnia 17 października 2017r. odbyło się posiedzenie Rady Projektowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Wzgórza Dalkowskie” na której dokonano ponownej oceny w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście dla operacji złożonych w ramach naborów 5/2017 i 6/2017.

Załączniki dotyczące ponownej oceny wniosków złożonych w naborach 5/2017 i 6/2017:

Załącznik nr 2 – Tabela wykluczeń z oceny i wyboru wniosku: