Lista ocenionych operacji w ramach naboru 5/2017 – Wzgórza Dalkowskie