Konsultacje społeczne – Gmina Żukowice – 06.10.2022r. – Wzgórza Dalkowskie