Zapraszamy na Turnus Rehabilitacyjny – Wzgórza Dalkowskie