Konsultacje społeczne – Gmina Szprotawa – 17.10.2022r. – Wzgórza Dalkowskie