Konsultacje społeczne – Gmina Grębocice – 11.10.2022r. – Wzgórza Dalkowskie