Wzgórza Dalkowskie – Strona 2 – Lokalna Grupa Działania

Szkolenie Rady Projektowej

W związku z zakończonymi naborami wniosków, Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie Tadeusz Walkowiak, zaprasza członków Rady Projektowej  na:

  1. Szkolenie z zakresu zmian i nowelizacji w ramach PROW 2014 – 2020
  2. Szkolenie z zakresu oceny projektów grantowych i projektów indywidualnych

Szkolenie odbędzie się 29 sierpnia 2019r. o godz. 10.00 w siedzibie LGD w  Nowym Miasteczku na ulicy Głogowskiej 10.

Więcej „Szkolenie Rady Projektowej”

Nabór wniosków 10/2019 Rozwijanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie realizujące Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD. Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Nabór nr 10/2019

Rozwijanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze [POBIERZ]

Zał. 1. do ogłoszenia – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji wskaźniki [POBIERZ]

Więcej „Nabór wniosków 10/2019 Rozwijanie działalności gospodarczej”

Nabór wniosków 9/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie realizujące Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD. Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Nabór nr 9/2019

Podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze [POBIERZ]

Zał. 1 do ogłoszenia – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji wskaźniki [POBIERZ]

Więcej „Nabór wniosków 9/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej”

Nabór wniosków 8/2019 Miejsca spotkań, rekreacji i integracji

Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie realizujące Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD. Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Nabór nr 8/2019

Miejsca spotkań, rekreacji i integracji

Ogłoszenie o naborze [POBIERZ]

Zał. 1. do ogłoszenia – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji wskaźniki [POBIERZ]

Więcej „Nabór wniosków 8/2019 Miejsca spotkań, rekreacji i integracji”

Nabór wniosków 7/2019 Przebudowa i wyposażenie Centrów Aktywności dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi

Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie realizujące Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD. Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Nabór nr 7/2019

Przebudowa i wyposażenie Centrów Aktywności dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi

Ogłoszenie o naborze [POBIERZ]

Zał. 1. do ogłoszenia – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji wskaźniki [POBIERZ]

Więcej „Nabór wniosków 7/2019 Przebudowa i wyposażenie Centrów Aktywności dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi”

Spotkanie informacyjne dot. trybu oraz procedur naborów wniosków o charakterze niekomercyjnym dla JST i NGO

Biuro Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie informuje, że w dniu 11 lipca 2019r. o godz. 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia (67-124 Nowe Miasteczko, ul. Głogowska 10) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące trybu oraz procedur naborów wniosków w ogłoszonych naborach z zakresu:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej poprzez

  • przebudowę i wyposażenie centrów aktywności dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi
  • miejsca spotkań, rekreacji i integracji dla mieszkańców i grup defaworyzowanych

Spotkanie oraz nabór skierowane są do:

  1. jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, w tym jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (z wyłączeniem województwa), jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
  2. organizacji pozarządowych zarejestrowanych w KRS, których siedziba znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

Zapraszamy

Zapisz się na szkolenie dot. naboru wniosków!

Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie serdecznie zaprasza na szkolenia dotyczące trybu i procedur naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

10.07.2019r.
67-124 Nowe Miasteczko, ul. Głogowska 13
Centrum Ratownictwa Pożarniczego

Potwierdź swoje uczestnictwo

[TUTAJ]

Więcej „Zapisz się na szkolenie dot. naboru wniosków!”

Spacer po historii – Otwarcie wystawy „Tradycja i Pamięć”

Nowe Miasteczko to ponad 700 lat historii, jest więc o czym pisać i jest o czym opowiadać – Stowarzyszenie Przyjaciół Nowego Miasteczka wie o tym doskonale.

Wraz z nimi, mamy przyjemność zaprosić na otwarcie wystawy „Tradycja i pamięć” zrealizowanej w ramach projektu „Spacer po historii”.

Uroczystość odbędzie się już 28 czerwca 2019r (piątek) o godzinie 12:00 w miejscu dawnego warzywniaka w Nowym Miasteczku.

W programie, oprócz odsłonięcia tablic poświęconych lokalnej historii, zaplanowano występy artystyczne, wystawy prac i wiele innych atrakcji. Serdecznie zapraszamy!