Wzgórza Dalkowskie – Strona 2 – Lokalna Grupa Działania

Dzień Młodzieży na Wzgórzach

W niedzielę, 22 lipca br. w Gminie Gaworzyce położonej na terenie obszaru Wzgórz Dalkowskich odbył się I Dzień Młodzieży połączony z Piknikiem Rodzinnym. To było pierwsze spotkanie dla młodzieży z całego regionu organizowane w Gaworzycach i współfinansowane między innymi ze środków Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie z Programu PROW na lata 2014 – 2020 oraz innych partnerów lokalnych. Więcej „Dzień Młodzieży na Wzgórzach”

Ruszył nabór wniosków na Lubuską Odnowę Wsi

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w ramach działania Lubuska Odnowa Wsi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim.

Na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości 650.000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 10.000 zł.

Oferty należy złożyć do dnia 21 czerwca 2018 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Więcej informacji TUTAJ

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Nowe zasady ochrony danych osobowych, które obowiązują od 25 maja 2018 roku. Zarząd LGD przyjął POLITYKĘ BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, której celem jest dostosowanie naszych działań w zakresie nowej ustawy. Każdy, kto chce uzyskać w Biurze LGD doradztwo, wziąć udział w imprezach, szkoleniach, warsztatach itp. organizowanych przez LGD  Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie musi wyrazić zgodę na administrowanie swoimi danymi osobowymi, w przeciwnym wypadku nie może korzystać z oferty naszego LGD.

Więcej „Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych”