Konsultacje społeczne – Gmina Otyń – 03.10.2022r. – Wzgórza Dalkowskie