Konkurs literacki „Lubuskie PROWadzi przez baśnie i legendy” – Wzgórza Dalkowskie

Konkurs literacki „Lubuskie PROWadzi przez baśnie i legendy”

Znasz region Wzgórz Dalkowskich???
Spisz legendę regionalną lub napisz własną o swojej miejscowości lub regionie.

W opisie można wykorzystać motywy historyczne, zabytki, obiekty przyrodnicze i atrakcje turystyczne, charakteryzujące region, uwzględniając opis określonego zabytku, miejscowości, ciekawostki turystycznej, elementu przyrody np. drzewo, głaz, rzeka itp., bądź osoby związanej z regionem.

Praca może zawierać wątki edukacyjne, wychowawcze, umoralniające, fikcyjne, humorystyczne, puentę w zależności od pomysłu autora.

Konkurs trwa od dnia 03.09.2021 roku  do 30.09.2021 roku.
Serdecznie zapraszamy!

Regulamin konkursu literackiego [POBIERZ]