Wzgórza Dalkowskie – Lokalna Grupa Działania

Wyniki naboru wniosków na projekty grantowe 3/2018/G

W dniu 15.10.2018r. w Stowarzyszeniu Wzgórza Dalkowskie przy ul. Głogowskiej 10 w Nowym Miasteczku odbyło się posiedzenie Rady Projektowej Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie w sprawie oceny i wyboru wniosków złożonych w naborach:

  • nr 3/2018/G o zakresie tematycznym promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

W naborze została wykorzystana pełna alokacja dostępnych środków.

Więcej „Wyniki naboru wniosków na projekty grantowe 3/2018/G”

Wyniki naboru wniosków na projekty grantowe 2/2018/G

W dniu 15.10.2018r. w Stowarzyszeniu Wzgórza Dalkowskie przy ul. Głogowskiej 10 w Nowym Miasteczku odbyło się posiedzenie Rady Projektowej Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie w sprawie oceny i wyboru wniosków złożonych w naborach:

  • nr 2/2018/G o zakresie tematycznym zachowanie dziedzictwa lokalnego,

W naborze została wykorzystana pełna alokacja dostępnych środków.

Więcej „Wyniki naboru wniosków na projekty grantowe 2/2018/G”

Wyniki naboru wniosków na projekty grantowe 1/2018/G

W dniu 15.10.2018r. w Stowarzyszeniu Wzgórza Dalkowskie przy ul. Głogowskiej 10 w Nowym Miasteczku odbyło się posiedzenie Rady Projektowej Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie w sprawie oceny i wyboru wniosków złożonych w naborach:

  • nr 1/2018/G o zakresie tematycznym Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

W naborze została wykorzystana pełna alokacja dostępnych środków.

Więcej „Wyniki naboru wniosków na projekty grantowe 1/2018/G”

Posiedzenie Rady Projektowej

Zapraszamy na posiedzenie Rady Projektowej Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie, które odbędzie się dnia 15 października 2018r. o godz. 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia Nowe Miasteczko  ul. Głogowska 10.

Podczas posiedzenia przeprowadzone zostanie szkolenie dla członków Rady Projektowej z zakresu:

  1. oceny projektów grantowych i projektów indywidulanych,
  2. ewaluacji LSR. Badanie osiągnięcia wskaźników

Następnie zostanie przeprowadzona ocena wniosków złożonych w ramach naborów przeprowadzonych w dniach 29.08.2018r. – 12.09.2018r.

Więcej „Posiedzenie Rady Projektowej”

Kampania informacyjno–promocyjna

Uprzejmie informujemy, że rozpoczyna się kampania informacyjno – promocyjna.

Na Wzgórzach Dalkowskich zostaną przeprowadzone spotkania, których tematem będzie poinformowanie mieszkańców o ogłoszonym naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w ramach projektów grantowych.

Więcej „Kampania informacyjno–promocyjna”

Nabór wniosków na operacje w ramach projektów grantowych nr 3/2018/G

Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w ramach projektów grantowych o zakresie tematycznym:

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych z tym, że:

  • operacja nie służy promocji produktów lub usług lokalnych wyłącznie jednego podmiotu,
  • nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce

Pełna treść ogłoszenia i szczegóły naboru dostępne [TUTAJ]

Nabór wniosków na operacje w ramach projektów grantowych nr 2/2018/G

Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w ramach projektów grantowych o zakresie tematycznym:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Pełna treść ogłoszenia i szczegóły naboru dostępne [TUTAJ]

Nabór wniosków na operacje w ramach projektów grantowych nr 1/2018/G

Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w ramach projektów grantowych o zakresie tematycznym:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Pełna treść ogłoszenia i szczegóły naboru dostępne [TUTAJ]

Dzień Młodzieży na Wzgórzach

W niedzielę, 22 lipca br. w Gminie Gaworzyce położonej na terenie obszaru Wzgórz Dalkowskich odbył się I Dzień Młodzieży połączony z Piknikiem Rodzinnym. To było pierwsze spotkanie dla młodzieży z całego regionu organizowane w Gaworzycach i współfinansowane między innymi ze środków Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie z Programu PROW na lata 2014 – 2020 oraz innych partnerów lokalnych. Więcej „Dzień Młodzieży na Wzgórzach”