Wzgórza Dalkowskie – Strona 3 – Lokalna Grupa Działania

WSPÓLNE DZIAŁANIA LGD – RUSZAMY Z PROJEKTEM WSPÓŁPRACY 

Wraz z początkiem 2023 r. Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie prowadziło przygotowania do rozpoczęcia projektu współpracy. Projekt ten realizowany będzie przez 3 LGD: Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie, Partnerstwo Izerskie i Stowarzyszenie Dolina Wełny, w którym wspólnie ubiegać się będziemy o dofinansowanie projektu współpracy pn. „Osiodłana Kraina” w ramach poddziałania “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania” w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego programem w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz przedsiębiorczości.

Więcej “WSPÓLNE DZIAŁANIA LGD – RUSZAMY Z PROJEKTEM WSPÓŁPRACY “