Witamy! – Wzgórza Dalkowskie

Witamy!

W 2015r. Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, była inicjatorem powołania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wzgórza Dalkowskie”. Stowarzyszenie zarejestrowało się 29 kwietnia 2015r., z siedzibą w Nowym Miasteczku. Obecnie organizacja jest w trakcie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Wzgórz Dalkowskich, która zostanie złożona w ramach Programu Leader.

Program Leader  na Wzgórzach Dalkowskich wspiera rozwój inicjatyw partnerskich związanych z tworzeniem usług i produktów lokalnych opartych o zasoby przyrodniczo-kulturowe tego obszaru. Program jest realizowany na terenie 13 gmin:  Brzeźnica, Bytom Odrzański, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Kożuchów, Niegosławice, Nowe Miasteczko, Otyń, Polkowice, Radwanice, Szprotawa i Żukowice.  Jest on kontynuacją i rozwinięciem działań Grupy Partnerskiej „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”.