ZAPRASZAMY DO KONSULTOWANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI – Wzgórza Dalkowskie

ZAPRASZAMY DO KONSULTOWANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI

Zapraszamy Mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie (gminy: Brzeźnica, Bytom Odrzański, Kożuchów, Niegosławice, Nowe Miasteczko, Otyń, Szprotawa) do wyrażenia swojej opinii/zgłoszenia uwag do projektów kryteriów wyboru operacji (wniosków), które umożliwią LGD SWD ogłoszenie konkursów na wybór wniosków w ramach  środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz realizację operacji własnej LGD SWD dla poniższych przedsięwzięć i celów:

  • CEL: C.1. Podniesienie potencjału turystycznego obszaru LGD Wzgórza Dalkowskie, przedsięwzięcie: P.1.1 Zwiększenie potencjału turystycznego regionu poprzez rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno – turystycznej umożliwiający aktywny wypoczynek oraz rekreację;

 

  • CEL: C.1. Podniesienie potencjału turystycznego obszaru LGD Wzgórza Dalkowskie, przedsięwzięcie  – dotyczy operacji własnej LGD WD, przedsięwzięcie: P.1.2 Promocja walorów turystycznych obszaru LGD WD;

 

  • CEL: C.2. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD Wzgórz Dalkowskich, przedsięwzięcie: P.2.2 Poprawa jakości życia mieszkańców dzięki rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości;

 

  • CEL: C.2. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD Wzgórz Dalkowskich przedsięwzięcie: P.2.1  Rozwój infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej lub turystycznej dla zwiększenia ilości miejsc integracji społecznej.

 

  • CEL: C.2. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD Wzgórz Dalkowskich przedsięwzięcie: P.2.3  Rozwój zielonej gospodarki.

 

 

Uzgodnione dokumenty, będą zawierały Kryteria, wg których Rada LGD będzie oceniała i wybierała projekty do dofinansowania.

 

Opinie i uwagi prosimy przesyłać na adres: biuro@lgd.wzgorzadalkowskie.pl, w terminie do 15 lipca 2024 r. do godz. 12:00.

 Do pobrania szczegółowe opisy kryteriów dla poszczególnych przedsięwzięć:

P.1.1 Zwiększenie potencjału turystycznego regionu poprzez rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno – turystycznej umożliwiający aktywny wypoczynek oraz rekreację – POBIERZ

P.1.2 Promocja walorów turystycznych obszaru LGD WD;- POBIERZ

P.2.2 Poprawa jakości życia mieszkańców dzięki rozwojowi przedsiębiorczości – POBIERZ

P.2.1  Rozwój infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej lub turystycznej dla zwiększenia ilości miejsc integracji społecznej – POBIERZ

P.2.3 Rozwój zielonej gospodarki – POBIERZ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG – POBIERZ

Ważne: Uwagi do kryteriów wyboru przyjmowane będą wyłącznie na załączonym formularzu.