Wizyta studyjna w Krainie Wygasłych Wulkanów 19-21 czerwca 2024r. – Wzgórza Dalkowskie

Wizyta studyjna w Krainie Wygasłych Wulkanów 19-21 czerwca 2024r.

 

Jednym z działań zrealizowanych przez Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich była wizyta studyjna w Krainie Wygasłych Wulkanów na Dolnym Śląsku.

Celem wyjazdu było nie tylko zebranie dobrych praktyk oraz rozwiązań jakie wnosi trzeci sektor w rozwój obszarów wiejskich ale przede wszystkim wymiana doświadczeń z zakresu promocji regionu z wykorzystaniem ekonomii społecznej. Dodatkowo uczestnicy wyjazdu w trakcie 3 dniowej wizyty poznali dobre praktyki w zakresie tworzenia i promocji produktów lokalnych oraz wykorzystywania posiadanych walorów do rozwoju turystyki w regionie. Opowiadali o nich przedstawiciele organizacji i instytucji, którzy wdrażają je na co dzień. W trakcie wyjazdu uczestnicy odwiedzili m.in. Winnicę Agat, Pasiekę na Malinowym Wzgórzu, Czaple – Wioskę Piasku i Kamienia czy Sudecką Zagrodę Edukacyjną. Spotkali się także z reprezentantami LGD „Partnerstwo Kaczawskie” i poznali zasady działania Kaczawskiej Sieci Współpracy.

Wyjazd studyjny został zrealizowany w ramach projektu „DIALOG WSPÓŁPRACY dźwignią promocji Wzgórz Dalkowskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 PROW na lata 2014-2020