Wyniki oceny i wyboru operacji własnej – Wzgórza Dalkowskie