Informacja o braku zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej 2/2024/OW – Wzgórza Dalkowskie

Informacja o braku zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej 2/2024/OW

W nawiązaniu do ogłoszenia opublikowanego na stronie dnia 23 kwietnia 2024r.  dotyczącego realizacji operacji własnej 2/2024/OW  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie informuje, że w terminie 24 kwietnia – 23 maj 2024 r. żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej z zakresu Przedsięwzięcia 1.2.1: Działania rozwijające potencjał  społeczności lokalnych i organizacji w tym  działania  przyrodnicze i klimatyczne, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W związku z powyższym Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie przygotowuje wniosek na realizację tegoż przedsięwzięcia.