Ogłaszamy nabór wniosków w ramach programu grantowego DZIAŁAJ LOKALNIE – Wzgórza Dalkowskie

Ogłaszamy nabór wniosków w ramach programu grantowego DZIAŁAJ LOKALNIE

Chcesz przyczynić się do rozwoju swojej lokalnej społeczności? Chcesz zrealizować inspirujący projekt dla mieszkańców z twojej okolicy? A może jest jakiś problem, z którym borykacie się razem ze społecznością i chcesz znaleźć rozwiązanie? Jeśli chociaż jedna odpowiedź brzmi “TAK”, ten program jest dla ciebie i twojej organizacji

29 kwietnia 2024 roku rusza kolejny konkurs Programu “Działaj Lokalnie”, realizowanego wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, finansowanego ze środków  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Nabór potrwa od 29 kwietnia do 29 maja 2024. Pula przeznaczona na granty wynosi co najmniej 120.000,00zł. Maksymalna wysokość grantu to 8 000 zł. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w połowie czerwca 2024 roku.

Kto może ubiegać się o dotację?

Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają
warunki regulaminowe oraz:

  1. a) mają siedzibę w gminach: Brzeźnica, Kożuchów, Niegosławice, Nowe Miasteczko,
    Szprotawa, Otyń, Polkowice, Radwanice, Żukowice, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa,
    b) planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

Na co można uzyskać dotację?
W ramach projektów mogą być realizowane działania służące zaangażowaniu lokalnych społeczności wokół wspólnego dobra.

Potrzebujesz inspiracji? Zapraszamy Cię też do wejścia na stronę Działaj Lokalnie, gdzie możesz zobaczyć przykłady realizacji projektów z całej Polski – https://dzialajlokalnie.pl/projekty/

Kiedy i jak wypełnić wniosek?
Termin składania wniosków: 29 kwietnia – 29 maja 2024. Wnioski można składać tylko i wyłącznie poprzez  GENERATOR SPOŁECZNY.

Planujemy spotkania informacyjne w formie online, o terminie zostaną Państwo poinformowani wkrótce!

Dokumentacja:

Kontakt:
Ośrodek Działaj Lokalnie w Nowym Miasteczku
Irena Kamińska – Koordynator ODL
tel.: 664-921-399, e-mail: irenak@wzgorzadalkowskie.pl

Konkurs grantowy „Działaj Lokalnie”  dofinansowany jest ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.