Wyjazd Studyjny realizowany w ramach międzynarodowego projektu współpracy „Osiodłana Kraina” – Wzgórza Dalkowskie

Wyjazd Studyjny realizowany w ramach międzynarodowego projektu współpracy „Osiodłana Kraina”

Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie ogłasza nabór uczestników na wyjazd studyjny realizowany w ramach międzynarodowego projektu współpracy „Osiodłana Kraina” w  terminie 9 – 12 kwietnia 2024 r.

Wyjazd studyjny skierowany jest do lokalnych liderów, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Organizator zapewnia bezpłatne przejazdy, wyżywienie (śniadanie, obiadokolację, w ostatnim dniu wizyty obiad) bilety wstępów i nocleg. Organizator nie wypłaca diet tzw. kieszonkowego.

Wizyta studyjna odbędzie się u Partnera krajowego projektu współpracy, tj. w Lokalnej Grupie Działania Partnerstwo Izerskie oraz partnera zagranicznego projektu MAS Rozvoj Tanvaldska z.s. Celem wizyty jest zwiekszenie widzy na temat projektów, które wpłynęły na rozwój turystyki obszaru wykorzystując naturalny potencjał środowiska, zasoby historyczne, kulturowe które wspierały proces aktywizacji mieszkańców, promocję obszaru.  W ramach wizyty przewidziano zwiedzanie obiektów oraz spotkania z lokalnymi liderami.

Termin nadsyłania zgłoszeń osobiście lub  mailem (biuro@lgd.wzgorzadalkowskie.pl)  upływa 2 kwietnia.  Zgłoszenia należy dokonać na wypełnionym i podpisanym formularzu zgłoszeniowym (który jest załączony do niniejszego ogłoszenia). Formularz należy dostarczyć na adres Biura Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie ul. Głogowska 10, 67-124 Nowe Miasteczko lub przesłać drogą elektroniczną skan formularza na w/w adres e-mail.  Decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany program:

Dzień I

– zakwaterowanie hotel Świeradów-Zdrój

– Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY Serce miasta

– Inkubator przetwórstwa lokalnego – warsztaty

-„Śladem Izerskich tajemnic”, Mini-golf +Skate-Park, dobre praktyki PROW 2007-2013,  Świeradów-Zdrój górskie uzdrowisko: Hala Zdrojowa, Park Zdrojowy, deptak

– obiadokolacja

Dzień II

– śniadanie

– Wyjazd do Partnera Czeskiego projektu współpracy

– obiadokolacja

Dzień III

–  śniadanie

–  Park linowy Na stoku Świeradów-Zdrój’ dobre praktyki PROW 2014-2020

–  Świeradów-Zdrój, Czarci Młyn/ Centrum Edukacji Ekologicznej Izerska Łąka

–  Podziemna trasa turystyczna „Kopalnia św. Jan” w Krobicy – Geopark

–  Warsztaty +gra terenowa Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki

–  Słomiany Dwór + ścieżka Dolina Pereł

–   obiadokolacja

Dzień IV

–  śniadanie

–  wykwaterowanie

–  Klasztor Lubomierz + Kościół, Muzeum Kargula i Pawlaka

–  Rewitalizacja parku w Lubomierzu

–  Centrum Edukacyjne „Zielarnia Benedyktynek” – warsztaty

–  Lubomierz miasto „Kargula i Pawlaka”

–   obiad

Zakończenie wizytyKARTA ZGŁOSZENIA