WSPÓLNE DZIAŁANIA LGD – RUSZAMY Z PROJEKTEM WSPÓŁPRACY  – Wzgórza Dalkowskie

WSPÓLNE DZIAŁANIA LGD – RUSZAMY Z PROJEKTEM WSPÓŁPRACY 

Wraz z początkiem 2023 r. Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie prowadziło przygotowania do rozpoczęcia projektu współpracy. Projekt ten realizowany będzie przez 3 LGD: Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie, Partnerstwo Izerskie i Stowarzyszenie Dolina Wełny, w którym wspólnie ubiegać się będziemy o dofinansowanie projektu współpracy pn. „Osiodłana Kraina” w ramach poddziałania “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania” w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego programem w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz przedsiębiorczości.

Projekt zakłada zupełnie nowe, innowacyjne na obszarze wszystkich partnerów podejście do turystyki, poprzez rozproszenie ruchu turystycznego z miejsc mocno obleganych do równie atrakcyjnych i mniej obleganych. Innowacja poprzez wdrożenie procesu współpracy, wzajemnej międzynarodowej promocji pomiędzy miejscami mniej znanymi.
W ramach projektu powstaną mapy oraz wizyta studyjna dla 45 osób u Partnera czeskiego oraz na obszarze Partnerstwa Izerskiego jako klasyczna forma grupowej wyprawy edukacyjnej wpłynie na zwiększenie wiedzy uczestników na temat dobrych praktyk, które są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, efektywne pod względem ekonomicznym, społecznym i środowiskowym a także posiadają zdolność do angażowania do współpracy różnych podmiotów, środowisk i organizacji.
Realizacja projektu jest działaniem na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla LGD, wymiana doświadczeń, operacji realizowanych w poszczególnych regionach przez różne LGD jest wartością dodaną, pokazującą inicjatywy i rozwiązania godne naśladowania. Rezultatem projektu będą materiały, w których chcielibyśmy zaprezentować wszystkich Partnerów z Polski uczestniczących w projekcie współpracy. Opracowane materiały (przewodnik rowerowy, mapy składane, przewodnik po atrakcjach, przewodnik dla dzieci i młodzieży, przyroda w Izerach, gadżety) będą przedstawiały ciekawe miejsca do odwiedzenia, produkty lokalne, atrakcje turystyczne, działania przedsiębiorców prowadzących warsztaty w miejscach prowadzenia działalności. Projekt ma charakter promocyjny, pokazuje zrealizowane projekty w ramach Leader, wpływa na budowanie więzi pomiędzy partnerami zaangażowanymi w projekt.