Konsultacja – Wzgórza Dalkowskie

Konsultacja

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie informuje, iż w związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z różnic kursowych na działanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i zaplanowanie tych środków na Projekty własne, przedstawiamy Państwu projekt zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie.

Projekt zmian Lokalnej Strategii Rozwoju :

  • został przesłany drogą elektroniczną do konsultacji dla samorządów ze Wzgórz Dalkowskich,
  • zamieszczony na stronie lgd.wzgorzadalkowskie.pl,
  • dostępny w siedzibie biura Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie.

LGD zaprasza do zapoznania się z w/w dokumentem i do zgłaszania uwag.

Uwagi do LSR prosimy przesyłać w terminie do 14.12.2023 r. do godz. 10.00 drogą elektroniczną na adres: lgd.wzgorzadalkowskie.pl  lub listownie i osobiście w biurze LGD: Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie ul. Głogowska 10, 67 – 124 Nowe Miasteczko.

Wszelkie zmiany zgłaszane po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

Termin zgłaszania uwag upływa 14 grudnia 2023 r. o godz. 10:00.

 

Załączniki: