Zamek Jędrzychów pobudowany przed 1300r. – prace ratunkowe i konserwatorskie – Wzgórza Dalkowskie