Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. obsługi rady projektowej – Wzgórza Dalkowskie