Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy – Asystent biura – Wzgórza Dalkowskie