Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy – Specjalista Obsługi Rady Projektowej – Wzgórza Dalkowskie