Konsultacje społeczne – Gmina Nowe Miasteczko – 30.09.2022r. – Wzgórza Dalkowskie