Nabór nr 4/2017 zakończony – Wzgórza Dalkowskie

Nabór nr 4/2017 zakończony

Dnia 4 maja 2017r. zakończyliśmy nabór wniosków na działania z zakresu: Zachowanie dziedzictwa lokalnego, budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych.

W przeprowadzonym naborze wpłynęło 10 wniosków, których łączna kwota kosztów kwalifikowanych wynosi 2.669.921,63zł natomiast wnioskowana kwota pomocy wynosi 1.806.682,17zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim wnioskodawcom.