Wzgórza Dalkowskie – Strona 5 – Lokalna Grupa Działania

Witamy!

W 2015r. Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, była inicjatorem powołania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wzgórza Dalkowskie”. Stowarzyszenie zarejestrowało się 29 kwietnia 2015r., z siedzibą w Nowym Miasteczku. Obecnie organizacja jest w trakcie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Wzgórz Dalkowskich, która zostanie złożona w ramach Programu Leader.

Więcej „Witamy!”