Wzgórza Dalkowskie – Strona 4 – Lokalna Grupa Działania

Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Jerzmanowa i Gaworzyce – 07.09.2022 r.

Za nami pierwsze konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Jerzmanowa i Gaworzyce. 👩‍🏫
W dniu 07.09.2022 r. w Jerzmanowej o 10:30 a w Gaworzycach o 13:00 przeprowadzone zostały spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Uczestnicy podzielili się z nami swoimi potrzebami oraz opiniami. Dzięki ankietom mogliśmy poznać słabe i mocne strony gmin, przeanalizować szanse i zagrożenia. Zostały określone grupy docelowe, do jakich należy kierować przyszłe działania zapisane w lokalnej strategii rozwoju. Poznaliśmy również obszary, jakie należy wesprzeć dofinansowując różnego rodzaju projekty służące naszej lokalnej społeczności.
 

Więcej „Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Jerzmanowa i Gaworzyce – 07.09.2022 r.”

Konferencja podsumowująca projekt współpracy pn. “PROWadzi Lubuskie”

Konferencja podsumowująca projekt współpracy pn. “PROWadzi Lubuskie”

W dniu 25 sierpnia 2022 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie odbyła się konferencja podsumowująca projekt współpracy pn. “PROWadzi Lubuskie”, połączona z prezentacją rezultatów zakończonego projektu. W konferencji udział wzięli przedstawiciele LGD realizujących projekt oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego departamentu PROW. Celem projektu była promocja regionu Ziemi Lubuskiej i wsparcie ruchu turystycznego poprzez stworzenie Centrum Informacji Turystycznej, gadżetów reklamowych i publikację wydawnictw oraz udział w targach turystycznych w wyniku realizacji projektu współpracy pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania z Województwa Lubuskiego.

Lokalna Grupa Działania Zielone Światło

Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior

Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła

LGD BRAMA LUBUSKA

Terminarz spotkań – Lokalna Strategia Rozwoju

Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie rozpoczęło prace nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu.
 
W każdej gminie organizujemy spotkania, na które zapraszamy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców.
 
⤵️⤵️⤵️ PROGRAM SPOTKAŃ:
 
1️⃣ Przywitanie uczestników,
2️⃣ Omówienie silnych i słabych stron gminy
3️⃣ Omówienie szans i zagrożeń związanych z rozwojem gminy,
4️⃣ Omówienie potrzeb rozwojowych mieszkańców,
5️⃣ Omówienie potencjału gminy,
6️⃣ Określenie celów rozwoju regionu, rezultatów oraz możliwych do realizacji działań i inwestycji w kolejnym okresie programowania.
 

Więcej „Terminarz spotkań – Lokalna Strategia Rozwoju”

Ankieta dla społeczności / LGD

Wypełnij ankietę i miej wpływ na rozwój obszarów wiejskich. ⤵⤵⤵
 
 
Mieszkańców obszarów wiejskich zapraszamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej Lokalnych Strategii Rozwoju realizowanych przez Lokalne Grupy Działania na terenie woj. lubuskiego.
Badanie realizuje Fundacja na rzecz Collegium Polonicum. Jego celem jest poznania Państwa opinii w zakresie efektów działań podejmowanych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Przyczyni się ona do do podejmowania w przyszłości działań lepiej spełniających Państwa potrzeby i podnoszących jakość życia mieszkańców.
Ankieta jest anonimowa. Jej wypełnienie zajmuje ok. 10-15 minut. Dziękujemy za udział w badaniu!