Wzgórza Dalkowskie – Strona 4 – Lokalna Grupa Działania

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Projektowej

Dnia 7 czerwca 2017r. (środa) o godz. 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie, odbędzie się posiedzenie Rady Projektowej.

Podczas posiedzenia przeprowadzone zostanie szkolenie w zakresie stosowania procedur, sposobu przeprowadzania oceny, wypełniania kart oceny wniosków oraz zostanie przeprowadzona ocena wniosków o udzielenie wsparcia złożonych w przeprowadzonym naborze nr 4/2017, od dnia 18.04.2017r. – 04.05.2017r.

Szkolenie dot. trybu oraz procedur naborów wniosków w ogłoszonych naborach nr 5/2017 i 6/2017

Biuro Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie informuje, że w dniu 17 maja 2017r. o godz. 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia (67-124 Nowe Miasteczko, ul. Głogowska 10) odbędzie się szkolenie dotyczące trybu oraz procedur naborów wniosków w ogłoszonych naborach nr 5/2017 i 6/2017 z zakresu Wspierania tworzenia nowych podmiotów gospodarczych oraz Rozwijania działalności gospodarczej. Zapraszamy.

Szkolenie dot. trybu oraz procedur naborów wniosków w ogłoszonym naborze nr 4/2017

Biuro Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie informuje, że w dniu 20 kwietnia 2017r. o godz. 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia Nowe Miasteczko ul. Głogowska 10 odbędzie się szkolenie dotyczące trybu oraz procedur naborów wniosków w ogłoszonym naborze nr 4/2017 z zakresu Zachowania dziedzictwa lokalnego, budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych.

Witamy!

W 2015r. Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, była inicjatorem powołania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wzgórza Dalkowskie”. Stowarzyszenie zarejestrowało się 29 kwietnia 2015r., z siedzibą w Nowym Miasteczku. Obecnie organizacja jest w trakcie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Wzgórz Dalkowskich, która zostanie złożona w ramach Programu Leader.

Więcej „Witamy!”