Nabory wniosków – Wzgórza Dalkowskie

Wzory wniosków

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - otwórz Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) -...

Więcej...

Harmonogram naborów

2017 I półrocze Zagospodarowana przestrzeń publiczna, w tym przebudowa, wyposażanie centrów aktywności i miejsc spotkań, rekreacji i integracji dla grup defaworyzowanych oraz mieszkańców wsi, a także przebudowa i modernizacja dróg lokalnych oraz tworzenie miejsc do edukacji przyrodniczej i historycznej – KONKURSY INDYWIDUALNE – 519 280,29 EURO; Wsparcie i rozwój istniejących przedsiębiorstw na obszarach wiejskich –...

Więcej...

Pytania i odpowiedzi

Interpretacje ARiMR dla poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Pismo ARiMR - początkowy moment ponoszenia kosztów Pismo ARiMR - klasyfikacja działalności gospodarczej Pismo ARiMR - wyjaśnienia dla poddziałania 19.2 Pismo ARiMR - wyjaśnienia w zakresie...

Więcej...

Narzędzia pomocnicze

Narzędzia pomocnicze do wypełniania biznesplanu w zakresie tabel finansowych 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, które umożliwi wyliczenia zgodnie z zasadą dla operacji realizowanych w poddziałaniu 19.2 (z wyłączeniem „premii”), w przypadku których jest wymagane przedstawienie biznesplanu dla operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2 Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (wersja 2z)

Więcej...

Kryteria i procedury wyboru operacji

Procedury wyboru operacji: Regulamin naboru projektów indywidualnych [POBIERZ] Regulamin naboru projektów grantowych [POBIERZ] wersja archiwalna Regulamin naboru projektów grantowych [POBIERZ]  Kryteria Wyboru Operacji dla celów szczegółowych 1 i 2 POBIERZ KARTĘ [.PDF] Kryteria Wyboru Operacji dla celu szczegółowego 3 Podejmowanie działalności gospodarczej Rozwijanie działalności gospodarczej POBIERZ KARTĘ [.PDF] Kryteria Wyboru Projektów Grantowych POBIERZ KARTĘ [.DOC]...

Więcej...

Listy wybranych i niewybranych operacji

Nabór 1/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej Lista operacji wybranych do dofinansowania, mieszczących się w limicie środków w ramach naboru 1/2017 Lista operacji wybranych do dofinansowania, nie mieszczących się w limicie środków w ramach naboru 1/2017 Protokół z posiedzenia Rady Projektowej z dnia 16.02.2017r Załącznik nr 1 – Lista obecności Załącznik nr 2 – Rejestr interesów...

Więcej...

Ogłoszenia o naborach

Ogłoszenie nr 1/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej Zobacz ogłoszenie 1/2017 [PDF] Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 1/2017 [PDF] Ogłoszenie nr 2/2017 - Rozwój działalności gospodarczej Zobacz ogłoszenie 2/2017 [PDF] Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 2/2017 [PDF] Ogłoszenie nr 3/2017 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego, budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej,...

Więcej...

Ankieta monitorująca dla beneficjentów

Ankieta monitorująca dla beneficjentów [POBIERZ PDF] ankieta

Więcej...