Kryteria i procedury wyboru operacji – Wzgórza Dalkowskie