Harmonogram naborów – Wzgórza Dalkowskie

2017

I półrocze

 • Zagospodarowana przestrzeń publiczna, w tym przebudowa, wyposażanie centrów aktywności i miejsc spotkań, rekreacji i integracji dla grup defaworyzowanych oraz mieszkańców wsi, a także przebudowa i modernizacja dróg lokalnych oraz tworzenie miejsc do edukacji przyrodniczej i historycznej – KONKURSY INDYWIDUALNE – 519 280,29 EURO;
 • Wsparcie i rozwój istniejących przedsiębiorstw na obszarach wiejskich – KONKURS INDYWIDUALNY741 233,00 EURO;
 • Zakładanie działalności gospodarczej– KONKURSY INDYWIDUALNE – 250 000,00 EURO 

2018

II półrocze

 • Stworzenie miejsc spotkań, rekreacji i integracji dla mieszkańców i grup defaworyzowanych – KONKURS GRANTOWY 37 500,00 EURO;
 • Stworzenie miejsc i ścieżek do edukacji przyrodniczej, historycznej, regionalnej i prezentacji dziedzictwa Wzgórz Dalkowskich – KONKURS GRANTOWY22 837,50 EURO
 • Organizacja wydarzeń kulturowo – integracyjnych aktywizujących społeczność lokalną – KONKURS GRANTOWY37 500 EURO

2019

II półrocze

 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, przebudowa centrów aktywności i stworzenie miejsc spotkań, rekreacji i integracji dla mieszkańców i grup defaworyzowanych – KONKURS INDYWIDULANY 168 219,71 EURO
 • Wsparcie i rozwój istniejących przedsiębiorstw na obszarach wiejskich – KONKURS INDYWIDUALNY196 267,00 EURO;
 • Zakładanie działalności gospodarczej – 150 000,00 EUROKONKURS INDYWIDUALNY.
 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – KONKURS GRANTOWY37 500 EURO
 • Przebudowa centrów aktywności dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi – 200 000 EUROKONKURS INDYWIDULANY
 • Przebudowa centrów aktywności dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi – 25 000,00 EURO KONKURS GRANTOWY
 • Stworzenie miejsc spotkań, rekreacji i integracji dla mieszkańców i grup defaworyzowanych – KONKURS INDYWIDUALNY139 662,50 EURO;
 • Renowacja zabytkowych obiektów poddanych pracom konserwatorskim – KONKURS GRANTOWY25 000,00 EURO
 • Stworzenie miejsc i ścieżek do edukacji przyrodniczej, historycznej, regionalnej i prezentacji dziedzictwa Wzgórz Dalkowskich – KONKURS INDYWIDUALNY50 000,00 EURO
 • Organizacja wydarzeń kulturowo – integracyjnych aktywizujących społeczność lokalną – KONKURS GRANTOWY12 500 EURO

 


—Poprzednie wersje—