Harmonogram naborów – Wzgórza Dalkowskie

2016

II półrocze

 • Zagospodarowana przestrzeń publiczna, w tym przebudowa, wyposażanie centrów aktywności i miejsc spotkań, rekreacji i integracji dla grup defaworyzowanych oraz mieszkańców wsi, a także przebudowa i modernizacja dróg lokalnych oraz tworzenie miejsc do edukacji przyrodniczej i historycznej – konkursy indywidualne – 975 000,00 EURO;
 • Wsparcie i rozwój istniejących przedsiębiorstw na obszarach wiejskich – konkurs indywidualny – 450 000,00 EURO;
 • Zakładanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich – konkursy indywidualne – 150 000,00 EURO;

 

2017

I półrocze

 • Przebudowa, wyposażanie centrów aktywności i miejsc spotkań, rekreacji i integracji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi oraz realizacja wydarzeń kulturowo –integracyjnych aktywizujących społeczność lokalną, a także imprez aktywizujących i kultywujących tożsamość lokalną – konkursy grantowe – 75 000,00 EURO
 • Wsparcie i rozwój istniejących przedsiębiorstw na obszarach wiejskich – konkurs indywidualny – 250 000,00 EURO;
 • Zakładanie działalności gospodarczej – 125 000,00 EUROkonkursy indywidualne.

 

2018

I półrocze

 • Realizacja wydarzeń kulturowo –integracyjnych aktywizujących społeczność lokalną, imprez aktywizujących i kultywujących tożsamość lokalną, wydanie materiałów promocyjno – informacyjnych o Wzgórzach Dalkowskich, ochrona zabytków, tworzenie ścieżek edukacji przyrodniczej i regionalnej, a także prezentacja miejsc dziedzictwa Wzgórz Dalkowskich – konkursy grantowe – 75 000,00 EURO;
 • Wsparcie i rozwój istniejących przedsiębiorstw na obszarach wiejskich – konkurs indywidualny – 237 500,00 EURO;
 • Zakładanie działalności gospodarczej – 125 000,00 EURO – konkursy indywidualne.

 

2019

I półrocze

 • Przebudowa, wyposażanie centrów aktywności i miejsc spotkań, rekreacji i integracji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi oraz realizacja wydarzeń kulturowo –integracyjnych aktywizujących społeczność lokalną, a także imprezaktywizujących i kultywujących tożsamość lokalną – konkursy grantowe – 75 000,00 EURO.

 

2020

I półrocze

 • Przebudowa, wyposażanie centrów aktywności i miejsc spotkań, rekreacji i integracji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi oraz realizacja wydarzeń kulturowo –integracyjnych aktywizujących społeczność lokalną a także imprez aktywizujących i kultywujących tożsamość lokalną – konkursy grantowe, – 75 000,00 EURO