Dokumentacja LGD – Wzgórza Dalkowskie

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie [Pobierz w wersji PDF] Statut_250717

Więcej...

Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020

Lokalna Strategia Rozwoju Wzgórz Dalkowskich na lata 2014-2020 [POBIERZ] Harmonogram włączenia mieszkańców [POBIERZ] Harmonogram spotkań informacyjnych w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju Wzgórz Dalkowskich 2014 – 2020 [POBIERZ]   Archiwalne wersje LSR Lokalna Strategia Rozwoju Wzgórz Dalkowskich na lata 2014-2020 [POBIERZ]

Więcej...

Plan komunikacyjny

Plan komunikacyjny Plan Komunikacyjny [POBIERZ] Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016r. [POBIERZ] Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017r. [POBIERZ] Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018r. [POBIERZ] Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019r. [POBIERZ]  

Więcej...

Wykorzystanie środków

Informacja o wykorzystaniu środków [POBIERZ PDF] wykorzystanie_0319

Więcej...

Realizacja Strategii

Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Umowa ramowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – Cz. 1/2 Umowa ramowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – Cz. 2/2 Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR Aneks do umowy o...

Więcej...