Ogłoszenia o naborach – Wzgórza Dalkowskie

Ogłoszenie nr 1/2017 – Podejmowanie działalności gospodarczej


Ogłoszenie nr 2/2017 – Rozwój działalności gospodarczej


Ogłoszenie nr 3/2017 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego, budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych


Ogłoszenie nr 4/2017 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego, budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych


Ogłoszenie nr 5/2017 Wspieranie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych


Ogłoszenie nr 6/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej


Ogłoszenie o naborze na operacje w ramach projektów grantowych nr 1/2018/G


Ogłoszenie o naborze na operacje w ramach projektów grantowych nr 2/2018/G


Ogłoszenie o naborze na operacje w ramach projektów grantowych nr 3/2018/G