Lista ocenionych operacji w ramach naboru 10/2019 – Wzgórza Dalkowskie