Lista ocenionych operacji w ramach naboru 9/2019 – Wzgórza Dalkowskie