Lista ocenionych operacji w ramach naboru 8/2019 – Wzgórza Dalkowskie