Lista ocenionych operacji w ramach naboru 7/2019 – Wzgórza Dalkowskie