Szkolenie Rady Projektowej – Wzgórza Dalkowskie

Szkolenie Rady Projektowej

W związku z zakończonymi naborami wniosków, Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie Tadeusz Walkowiak, zaprasza członków Rady Projektowej  na:

  1. Szkolenie z zakresu zmian i nowelizacji w ramach PROW 2014 – 2020
  2. Szkolenie z zakresu oceny projektów grantowych i projektów indywidualnych

Szkolenie odbędzie się 29 sierpnia 2019r. o godz. 10.00 w siedzibie LGD w  Nowym Miasteczku na ulicy Głogowskiej 10.

Program szkolenia:

  1. Rejestracja i powitanie uczestników szkolenia;
  2. Sprawy organizacyjne dotyczące pracy Rady Projektowej obecnej kadencji
  3. Omówienie zmian i nowelizacji w ramach PROW 2014 2020
  4. Przerwa kawowa

Omówienie procedur oceny projektów grantowych i indywidualnych:, w tym w szczególności:

  • omówienie zgodności projektów z LSR,
  • omówienie zgodności projektów z lokalnymi kryteriami wyboru

Zajęcia warsztatowe. Ocena przykładowych wniosków

Proszę o potwierdzenie przybycia do dnia 27 sierpnia 2019r.