Materiały szkoleniowe ze spotkań informacyjnych – Wzgórza Dalkowskie