Nabór wniosków 9/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej – Wzgórza Dalkowskie

Nabór wniosków 9/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie realizujące Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD. Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Nabór nr 9/2019

Podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze [POBIERZ]

Zał. 1 do ogłoszenia – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji wskaźniki [POBIERZ]


A. Dokumenty obowiązkowe

Wniosek o przyznanie pomocy

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – otwórz  

Biznesplan

 • Biznesplan (.pdf) – otwórz
 • Biznesplan (.docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – otwórz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (.pdf) – otwórz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (.xls) – otwórz

Zał. 5 do Regulaminu – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – otwórz

Załączniki wymienione w sekcji B.IV Wniosku o przyznanie pomocy dotyczące danej operacji (dokumenty przygotowuje wnioskodawca)

Załączniki wymienione w punkcie VII.2 Ogłoszenia o naborze 9/2019


B. Do wiadomości


C. Pozostałe dokumenty

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz
 • Załącznik Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) – otwórz

Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 4z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 4z – otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz

Zapisz się na szkolenie dotyczące tego naboru! [TUTAJ]