Zapisz się na szkolenie dot. naboru wniosków! – Wzgórza Dalkowskie

Zapisz się na szkolenie dot. naboru wniosków!

Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie serdecznie zaprasza na szkolenia dotyczące trybu i procedur naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

10.07.2019r.
67-124 Nowe Miasteczko, ul. Głogowska 13
Centrum Ratownictwa Pożarniczego

Potwierdź swoje uczestnictwo

[TUTAJ]

 • Podejmowanie działalności gospodarczej – 10:00
 • Rozwój działalności gospodarczej – 13:00

Na spotkaniu poznasz:

 • Kluczowe kryteria uczestnictwa w naborze
 • Główne zasady interpretacji poszczególnych kryteriów oceny wniosków
 • Szczegółowe informacje na temat dokumentacji związanej z naborem
 • Zasady oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju
 • Kryteria Wyboru Operacji którymi kieruje się Rada Projektowa podczas oceny wniosków

Omówione zostaną:

 • Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy
 • Przygotowanie biznesplanu
 • Przygotowanie załączników do wniosku
 • Szkolenie nt. Podejmowania działalności gospodarczej rozpocznie się o godzinie 10:00
 • Szkolenie nt. Rozwoju działalności gospodarczej rozpocznie się o godzinie 13:00

Do zobaczenia!